18 mei 2011

MINNERTSGA BIEDT SPEKTAKEL IN DOCH IT FOAR DYN DOARP


Dinsdag zijn de uitzendingen van Doch it foar dyn Doarp in Minnertsga begonnen.
De Minnertgaasters maken een spektakel van de uitzendingen.
Rode draad in het geheel vormen twee baldadige jongeren, die in een overmoedige bui een krat bier op een verkeersaanwijzer hebben gezet op Mooie Paal.  Helaas werden ze door de politie op heterdaad betrapt, gearresteerd en opgesloten in het hûnegat, een kerker onder de kerk.
De beide heren weten echter te ontsnappen en via onderaardse gangen kwamen ze dinsdag uit op het terrein van Dorpshuis De Boppeslach.  Toevallig ook de locatie van de uitzendingen.  Beide mannen kregen van rechter “O J” Jensma een taakstraf opgelegd.
Vijf dagen lang moeten ze voor het programma taken uitvoeren. Wie dat het beste doet, krijgt zijn vrijheid terug.
Hoe het afloopt?  Kijk naar Doch it foar dyn Doarp. Van dinsdag tot en met zaterdag van 16.30 tot 17.00 live bij Omrop Fryslân.

 

 

                      

               De eerste uitzending vanuit Minnertsga

 

Het gehele uitzendschema.

Film Pagina: Doch it foar dyn doarp

Foto Pagina: Doch it foar dyn doarp

 


Nieuws pagina - Vorig bericht - Volgend bericht